Analýza nestrukturovaných dat a Big Data

Data se chovají stejně jako ropa. Je to rovněž cenná surovina, ale pokud není rafinovaná, nelze jí použít. Proto Big Data nejsou o tom, co máme, ale o tom co skutečně chceme vědět a co s tím budeme dále dělat. Jsme schopni nabídnout různé způsoby využití jeho dat. Jako příklad lze uvést třeba analytiku dat a textu v prostředí Vašich call center nebo analýzu prostředí sociálních sítí pro vybraný obor.

Společnost Síť reaguje na rostoucí potřebu vyššího zpracování dat pro zvýšení efektivity v získávání obchodních informací. Základním klíčem úspěchu v době vysoce efektivní konkurence je totiž zásadní především správně pochopit potřeby zákazníka, stejně jako i veškeré oblasti jeho působení a jeho stávající i budoucí trhy. Nastavením správné strategie zpracování velkých objemů dat umožňujeme našim klientům dělat správná rozhodnutí do budoucna.