Pohled Sítě na bezpečnost celého Simplified IT

Bezpečnost dat je v současné době jednou z největších priorit. Někteří výrobci se domnívají, že důvodem zvýšeného počtu napadání dat je především větší online aktivita samotných klientů. My jsme toho názoru, že hlavním důvodem je celkové zhoršení situace související s celosvětově zvýšenou aktivitou kyberzločinu.

Naši zákazníci se proto již ve fázi plánování musí zabývat otázkami, kde budou jejich data geograficky uložena, jakým způsobem a jakým zašifrováním budou přepravována a kdo a kdy k nim bude mít přístup.

Kromě nastavování jednotlivých uživatelských politik, kategorizace dat, šifrováním na všech úrovních a analyzováním logů jednotlivých zařízení se zabýváme i bezpečnostními záležitostmi DR, časy obnov záloh a dalšími časově-bezpečnostními aspekty, které mohou být pro danou společnost potenciálně kritické.

Ve finančních institucích vedle toho pomáháme s realizací kroků, které byly zadány například auditem ČNB, případně se sami analyzujeme potenciální bezpečnostní rizika.

Všechny kroky samozřejmě provádíme v rámci požadavků NBÚ a Zákona o kybernetické bezpečnosti.