HPC neboli „High Performance Computing“

Rychlost je nezbytná pro podnikání! Možnost převést některé činnosti v automobilovém průmyslu do virtuální reality snižuje náklady. Stejné platí i pro další odvětví. Rychlejší uvedení na trh je zásadní pro ziskovost a výjimečnost. Prostředí HPC (High Performance Computing) se stává velmi důležitým nástrojem také při výzkumu a zaručuje konkurenceschopnost státních institucí v našem globálním světě. Společnost SÍŤ dodává prostředí potřebné k řešení vědeckých a technických problémů pomocí počítačových simulací. Tyto technologie umožňují realizovat zásadní rozhodnutí, rozvíjet inovace produktů, zrychlit výzkum, vývoj a jsou pro své majitele velkou přidanou hodnotou.

Výpočetní cluster je typ počítačového clusteru, který je určen pro řešení výpočetně náročných úloh jakým je například renderování filmových scén, matematické a fyzikální výpočty, crash testy a další. Pro zvýšení výpočetního výkonu je použito více počítačů, které jsou navzájem propojeny počítačovou sítí. Výpočet je pak prováděn pomocí paralelizace, která ho umožňuje rozdělit na řešení mnoha nezávislých úloh (např. faktorizace na prvočísla, simulace vývoje počasí, analýza velkého množství statistických dat, matematické a fyzikální výpočty, medicína, datové sklady, transakční zpracování a další podobné činnosti v našem virtuálním SimplifiedIT světě.