Naše schopnosti v oblasti migrace

Migrace dat patří k hlavním oblastem našeho působení. Kromě běžných migrací v rámci datových center v ČR jsme působili na různých konsolidačních projektech především do zahraničí. Tyto kroky jsou pro nás, občany ČR, zpravidla poněkud nepopulární, nicméně nadnárodní mateřské společnosti tak v zájmu snížení nákladů často postupují.  

S velikou radostí se proto účastníme těch projektů, které jdou obráceným směrem a naopak konsolidují do ČR.

Země, ve kterých jsme pracovali či stále pracujeme, jsou: Slovensko, Německo, Francie, Rakousko, Itálie a Mexiko.