Náš přístup

Globalizace urychlila a zjednodušila pohyb investic po celém světě. Investovat v zahraničí dnes již neznamená uvažovat pouze o sousedních zemích. Nadnárodní společnosti operují v pravém slova smyslu v globálním měřítku.

Společnost Síť má proto se zákazníky, jejichž mateřské společnosti sídlí mimo území ČR, skutečně bohaté zkušenosti.

Vedle toho jsme zvyklí komunikovat s výrobci některých specializovaných technologií, které nemají přímé zastoupení v ČR. Například, s produkty společnosti Simplivity pokrýváme, kromě ČR trhy v Německu a Švýcarsku.

Naši konzultanti jsou zvyklí spolupracovat na zahraničních projektech. Aktuálně jsme dokončili či stále pracujeme pro zákazníky v jejich centrálách či pobočkách na Slovensku, v Německu, Francii, Rakousku, Itálii nebo v Mexiku.