Ochrana investic

Nemáme totiž jedno univerzální řešení, které Vám musíme za každou cenu prodat. Odborně řečeno, jsme multiplatformní a multivendorní.  Společnost Síť totiž není výrobcem.  A nejsme tím pádem nuceni preferovat žádnou značku či dodavatele, zajímá nás především výkon. To nám umožňuje nezávisle navrhnout řešení s potřebnou a požadovanou funkcionalitou, která zároveň nejlépe vyhovují finančním požadavkům zákazníka.

Ochranou investic rozumíme naši schopnost v nejvyšší možné míře u klienta využít stávajících zařízení, do kterých již bylo investováno – ať již finančně nebo ve formě vzdělávání personálu - a zakomponovat je do navrhovaného řešení. Součástí tohoto procesu je samozřejmě i naše doporučení, jakým způsobem prostředí rozvíjet z tohoto pohledu v budoucnu.