Politika kvality

POLITIKA KVALITY pro období 2017 – 2019
SÍŤ, spol. s r.o.

Management společnosti Síť, spol. s r.o. si je vědom významu kvality a kvalitně vykonané práce v oblasti IT a technologických řešení. Tímto navazujeme na tradiční hodnoty naší společnosti a vydáváme tuto politiku kvality.

Předpokladem je fungující systém řízení kvality dle normy ČSN ISO 9001:2009 založený zejména na těchto zásadách:

  • orientace na zákazníky (uspokojování jejich potřeb a očekávání) je postavena na vzájemné podpoře a respektu

  • otevřená komunikace s okamžitou zpětnou vazbou

  • týmová práce a vzájemná spolupráce jsou základními podmínkami pro zlepšování pracovních výsledků

  • prosazování a uplatňování nových myšlenek a postupů v provozních podmínkách

  • zajišťování průběžného a systematického vzdělávání zaměstnanců

  • pravidelně vyhodnocovat informace získané od zákazníků, a tak zkvalitňovat služby

  • udržování a neustálé zlepšování systémů řízení kvality – ISO 9001 a zvyšování efektivnosti a účinnosti všech pracovníků a procesů

S politikou kvality jsou seznámeni všichni pracovníci společnosti Síť, spol. s r.o. Vedení i pracovníci společnosti se zavazují řídit se touto politikou.

 

V Ostravě, dne 10.2.2017

 

Ing. Alena Sandriová
Ing. Alena Sandriová
Představitel managementu pro kvalitu
Ing. Radek Soušek, CSc.
Ing. Radek Soušek, CSc.
Jednatel

SÍŤ, spol. s r.o., Pražákova 702/12, Ostrava, 709 00

IČ: 60779420
DIČ: CZ60779420
tel.: +420 596 624 458
fax: +420 596 624 468