Projektové vedení a SÍŤ

Společnost SÍŤ přistupuje k projektovému vedení na základě obecné metodiky PRINCE2. Ta sleduje v každém okamžiku především životaschopnost projektu. Tím dochází k eliminování jeho případného možného neúspěchu.

Výhodou metodiky PRINCE2 je především fakt, že je možné ji použít na jakýkoliv projekt, bez ohledu na jeho velikost, typ, organizaci nebo místo. A právě proto nejlépe vyhovuje pro řízení projektů skrz celé zákaznické portfolio společnosti SÍŤ.