Komunikační infrastruktura

Společnost SÍŤ se zaměřuje na komunikační infrastrukturu Storage Area Network datových center a jejich propojování pro účely replikace dat a jejich záloh (bac- kup).

Tato oblast zahrnuje strukturované optické rozvody, jejich návrh, instalaci, dokumentaci a provoz.

Komunikační prvky pro Fiber Channel propojení serverů s diskovými a páskovými systémy a jejich propojení do vzdálených lokalit.

Hlavní činnosti v této oblastí jsou však služby spojené s provozem, rozvojem a migracemi SAN. K těmto účelům SÍŤ využívá vlastní SW nástroje.