Konsolidační a migrační projekty

Problematika konsolidace IT infrastruktury do centrálních datových center je aktivita, jenž provozovatelů IT infrastruktury přináší významné úspory. Zároveň je to náročná i nákladná změna, kterou je třeba realizovat za provozu aplikací, s minimálním impaktem na obchodní procesy klienta.

SÍŤ realizovala řadu projektů konsolidace a migrace národních datových center nadnárodních společností do centrálních datových center s požadavkem na maximální úspory v TCO IT infrastruktuře.

SÍŤ konsolidovala aplikace běžící na platformách AIX, HP-UX, VMW, Windows a Linux s využití různých replikačních technologií (EMC RecoverPoint, IBM SVC, StoreAge/Troika).

Pomocí vlastní metodiky realizovala například projekty:

  • DHL
  • Eurobank
  • Aviva