Ochrana dat

Jednou za základních funkcí IT je minimalizace rizika ztráty dat, a to jak způsobených závadou HW tak i logickou chybou tzn. chybou operátora či SW.

Ochrana dat je realizována nástroji diskových systémů – snapshoty, replikace, a to vždy tak, aby datový obraz byl aplikačně konzistentní.

Za účelem odolnosti proti selhání diskové infrastruktury se využívá systému zálohování na jinou fyzickou infrastrukturu (fyzické a virtuální pásky s deduplikací dat) v jiném formátu – páska.

Za účelem kontroly stavu ochrany dat SÍŤ vyvinula jedinečný systém pro automatizovanou aplikačně konzistentní kontrolu obnov.