Služby zajišťování provozuschopnosti SLA

SÍŤ disponuje systémem 7×24, jenž umožňuje okamžité řešení jednotlivých událostí – incidentů v IT infrastruktuře. K tomu využívá VPN přístupy na IT infrastrukturu klientů, znalostní databázi a podporu výrobců jednotlivých komponent.