Virtualizace

Komplexnost IT infrastruktury, konsolidace a požadavky na snižování TCO si vynucují sdílení prostředků bez ohledu na jejich fyzickou realizaci.

Dochází tak k využívání virtuálních prostředků, jenž jsou snadno konfigurovatelné, škálovatelné, mobilně zabezpečené.

SÍŤ se v oblasti virtualizace zaměřuje na virtualizaci serverů, virtualizaci SAN a virtualizaci VTL.